Kurs trwa: 150 h teorii +praktyki

Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504
(godz. 8.00 - 18.00, oprócz niedziel)

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – kurs on-line

 • A
 • A
 • A

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - kurs on-line

UWAGA! ZAPISY NA OBECNY KURS TRWAJĄ!

Nie wychodzisz z domu! – Tylko 2099 zł

Kurs trwa od 4.04.2022 do 26.06.2022

Pamiętaj, że możesz zapisać się w każdej chwili także na kolejne edycje kursu.

VII kurs  4.07.2022 – 18.09.2022

VIII kurs 3.10.2022 – 11.12.2022

UWAGA na oszustów! Nasz kurs jest zgłoszony do Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, a nasza placówka posiada niezbędną akredytację.

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Można to sprawdzić klikając w link.

Podstawa prawna
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2) przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do pobrania http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001575

Opinie uczestników o kursie

Jestem w 100% zadowolony, zarówno z samego Kursu, jego przebiegu i wyniku końcowego. Już od samego początku odniosłem wrażenie, że każdy z Opiekunów jak również Pani Kierownik, chcą pomóc i odpowiedzieć na nasuwające się pytania. Kontakt z wykładowcami był sprawny, odpowiedzi z ich strony były na bieżąco – nie trzeba było czekać kilka dni. Mogę z czystym sumieniem polecić Państwa Placówkę do doskonalenia zawodowego – już poleciłem Państwa mojemu koledze. Jeszcze raz chciałbym podziękować za owocną współpracę i prezentowany wysoki poziom!

Pozdrawiam, T. Pawlik

Wyrażając zadowolenie z przyjemnością pragnę udzielić rekomendacji Państwa placówce. Jakość prowadzonych zajęć na Kursie Pedagogicznym jest bardzo wysoka. Atmosfera nauki jest miła i zachęcająca, zajęcia są dobrze przygotowane, spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagającego słuchacza. Rzetelność, fachowość i wysoki poziom prowadzenia zajęć sprawia, że z czystym sumieniem bardzo polecam.

Z wyrazami szacunku Aneta Rozbicka.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przeprowadzony został fachowo, wiedza podana dokładnie bez stresu, egzaminy z możliwością wcześniejszego przygotowania. Wykładowcy służą pomocą o każdej porze. GORĄCO POLECAM.

Agnieszka K.

Kurs jest adresowany do:

 • osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu
 • osób, które chcą przyjąć uczniów do swojego zakładu pracy
 • osób chcących szkolić ratowników wodnych

Możesz przeczytać o interpretacji tego Rozporządzenia – TUTAJ. Możesz także potwierdzić, że nasze 150 godzinne szkolenie spełnia wymagania narzucone kadrze prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego, zadzwoń do Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji, Nadzór nad Ratownictwem Górskim i Wodnym – tel. 22 60 150 42

 • kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych itp.

Jakie warunki muszę spełniać formalnie, aby rozpocząć kurs?

Osoba chcąca wziąć udział w kursie powinna posiadać:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
 • świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub
 • tytuł ratownika wodnego lub instruktora.

Co daje ukończenie tego Kursu?

 • Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego,
 • Uzyskanie kwalifikacji do przyjmowania uczniów w zakładach pracy (np. w zakładzie fryzjerskim lub kwiaciarni itp.)

Jak wygląda kurs?

 • Nasze szkolenie jest w 100% prowadzone przez internet
 • Ma charakter indywidualny. Oznacza to, że każdy uczestnik realizuje je w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie i miejscu oraz w swoim tempie.
 • Szkolenie odbywa się niezależnie od ilości zgłoszonych osób.

Liczba godzin

Oto świadectwo, jakie od nas otrzymasz:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymasz już w dniu ukończenia szkolenia, drogą elektroniczną w postaci PDF. Oryginał świadectwa prześlemy do Ciebie Pocztą Polską priorytetowym listem poleconym!
 • Świadectwo o ukończeniu kursu jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju. Wystawione przez placówkę posiadającą akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

 1. Kliknij w „Zapisz się wstępnie na kurs” (do niczego to nie zobowiązuje – dostaniesz więcej informacji)
 2. Wypełnij formularz.
 3. Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową (wiadomość może trafić do folderu SPAM), znajdziesz w niej więcej szczegółowych informacji o kursie.

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pedagogiczny

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1577) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 391) w sprawie praktycznej nauki zawodu;  (+Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. 9 Dz.U. 2019 poz. 644 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu)

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją szkolenia, skontaktuj się z nami:

Kierownik – Małgorzata Silny
Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademiki na uczelniach  pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności  psychospołecznych.

Koordynator – Waldemar Ałdaś
Masz pytanie? Dzwoń
tel. +48 604 447 504
godz. 8.00-18.00 (pon. – sob.)

Dane organizatora kursu

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn

https://ocen.olsztyn.eu/

Zapisz się wstępnie na kurs

Do niczego to nie zobowiązuje

Dostaniesz od nas więcej informacji.

Rozpoczęcie: 4 kwietnia 2022 r.

Zakończenie: 26 czerwca 2022 r.

Temat: Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu przez Internet

Cena: 2099 zł za całość (czesne można opłacić w ratach)

Uwagi: Uwaga! Zapisy na kurs trwają

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

  Nasze atuty

  Mamy akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

  › Stawiamy na Twoją wiedzę!

  › Mamy 99% zdawalności!

  › Na naszych szkoleniach masz kontakt z żywym wykładowcą, a nie z automatem!

  › Zajęcia realizujesz w dowolnym czasie i miejscu

  Zapisz się wstępnie

  Uwaga! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

   

    

   Organizator kursu

   Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
   Turowskiego 3
   10-685 Olsztyn

   https://ocen.olsztyn.eu/

   Kadra

   Małgorzata Silny

   Małgorzata SilnyPedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

    

   Maciej Stańczak
   Maciej StańczakAbsolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracował jako ratownik w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik WOPR, strażak ochotnik. Wielokrotny laureat czołowych miejsc na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego.

    

   Katarzyna Krawczyk
   Katarzyna KrawczykAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, trenerka umiejętności psychospołecznych, redaktor merytoryczny, doradca dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: asertywność, komunikacja interpersonalna, motywowanie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, zarządzanie organizacją, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, planowanie strategiczne, kształcenie dorosłych itp.

    

   ZOBACZ CAŁĄ KADRE